THE FUTURE IS HERE

Wat is artificial intelligence en computer vision ? En wat kan je er mee?

Intra is artificial Intelligence software voor beeld en gedragsherkenning. Met intra kun je snel nieuwe toepassingen maken waar mensen, dieren of dingen moeten worden herkend. Zo kun je bijvoorbeeld relaties aanbrengen tussen herkenningen, of controleren dat mensen niet te dicht bij elkaar of bij een hek staan. Ook kun je metingen verrichten zoals afstand, temperatuur of tijd.

Het is ons gelukt om met Intra een toepassing te maken die er voor kan zorgen dat we Nederland veiliger kunnen maken door verdacht gedrag te trainen. Als beveiligingsorganisaties gebruik maken van Intra, kunnen ze met dezelfde mensen meer werk verrichten.

Maar het is ook al toegepast in andere sectoren, zoals de industrie en biedt mooie mogelijkheden voor de landbouw, zorg, logistiek en retail.

Vind meer informatie op: https://centillien.com/nl/