THE FUTURE IS HERE

119. [TED-Ed Vietsub] Loại gene gây ung thư mà ai cũng có – Michael Windelspecht

Đây là nơi chia sẻ các video mà TEDvn đã dịch lại từ TED
Subscribe me: https://goo.gl/6gy49E